Ukladanie obrázkov v Adobe Photoshop

Kto sa rád venuje fotenie, svoje snímky občas upravuje alebo s nimi ďalej pracuje v najčastejším programe pre fotografie v Adobe Photoshopu alebo v nižších verziách ako je napríklad program PhotoFiltre a ďalších. Cenných rád nie je nikdy dosť. A preto sa zameriam na ukladanie obrázkov v programe Adobe Photoshop.

 

ADOBE PHOTOSHOP
Program Adobe Photoshop je komerčný bitmapový grafický editor pre tvorbu najrôznejších grafických obrazov a úpravu fotografií. Bitmapová (rastrové) grafika, oproti vektorové, opisuje celý obrázok pomocou jednotlivých bodov tzv. Pixelov. Pixely sú usporiadané do mriežky, kde má každý bod presnú polohu a farbu.
Ľudské oko je nedokonalé a výsledok vníma ako farebné plochy s farebnými prechodmi alebo hranami. Veľkosť pixelov závisí na rozlíšenie daného obrázku (body / palec). Pri použití obrázkov v menších rozmeroch bude rozlíšenie väčšie a naopak. Čím viac obrazových bodov na palec bude, tým bude väčšie rozlíšenie. Obraz s vyšším rozlíšením vytvára oveľa kvalitnejší vytlačený obraz.

 


Program Adobe Photoshop, zdroj: www.dowloadsource.es

 

Okrem rozlíšenie určuje kvalitu i farebná hĺbka. Farebná (tzv. Bitová) hĺbka určuje, koľko tónov každý pixel môže zobrazovať. Spravidla sa udáva počet bitov na kanál. Základný informačný jednotka je bit, ktorá má hodnoty 0 alebo 1. Nevýhodou bitmapových obrázkov je veľká náročnosť na pamäť. S tým súvisí veľkosť súboru a nemožnosť zmeny bez straty pôvodných dát.

 

Ako uložiť obrázok, fotografiu v programe Adobe Photoshop?


K nejběžnějším formátům pro ukládání v programu Adobe Photoshop jsou PSD, TIFF, JPEG, PNG. Mnohé formáty souborů používají kompresi pro zmenšení velikosti souborů bitmapových obrazů. Bezeztrátové metody komprimují soubor bez odstranění detailů nebo barevných informací, naopak ztrátové metody odstraňují detaily.

 

Bezstratová kompresia - LZW a ZIP

podporujú ju formáty TIFF, PDF, GIF. Tieto formáty najlepšie fungujú pre obrazy s veľkými jednofarebnými plochami.

 


Fotografie v programe Adobe Photoshop, zdroj: www.svetandroida.cz

 

Stratová kompresia - JPEG
podporujú ju formáty JPEG (najviac!), TIFF, PDF. Odporúča sa pre obrazy so spojitými tónmi, ako sú fotografie.


1. Uloženie vo formáte - Photoshop (PSD)
Formát Photoshop PSD je predvolený formát súboru a podporuje všetky možné aplikácie v programe Adobe Photoshop. Ďalšie aplikácie Adobe (Adobe Illustrator, Adobe InDesign) môžu priamo importovať súbory uložené v PSD a zachovať mnoho funkcií aplikácie Adobe Photoshop. Formát Photoshop (PSD) uložíte pomocou hlavnej ponuky menu ULOŽIŤ AKO, vyberiete požadovaný formát a klikneme na tlačidlo ULOŽIŤ.


2. Uloženie vo formáte - TIFF
Formát TIFF sa najčastejšie používa na prenos medzi rôznymi aplikáciami a počítačovými platformami. TIFF je univerzálny bitmapový obrázkový formát, ktorý podporuje prakticky
všetky aplikácie pre maľovanie, úpravu obrazov a aj sadzbu stránok. Formát podporuje obrazy v režime CMYK, RGB, Lab, indexované farby a stupne šedej s alfa kanálmi a obrazy v režime bitová mapa bez alfa kanálov. Pri ukladaní môžete nastaviť niektorú z volieb v dialógovom okne VOĽBY TIFF. Formát TIFF ukladáte z hlavnej ponuky menu ULOŽIŤ AKO, vyberiete požadovaný formát TIFF a klikneme na tlačidlo ULOŽIŤ.

 

3. Uloženie vo formáte - JPEG
Formát JPEG podporuje farebné režimy CMYK, RGB a stupňa šedi a nepodporuje priehľadnosť. Zachováva všetky farebné informácie v obrazoch RGB, ale komprimuje veľkosť súboru výberovým vypúšťaním dát. Formát JPEG podporuje iba 8 bitové obrazy. Ak chcete uložiť obraz vo väčšej bitový obraz - napr. 16, aplikácia Photoshop automaticky zníži bitovú hĺbku. Ukladáte formát JPEG pomocou hlavnej ponuky ULOŽIŤ AKO a klikneme na tlačidlo ULOŽIŤ.

 


Úprava fotografii, zdroj: www.digitalcameraworld.com

 

4. Uloženie vo formáte - PNG
Formát PNG je predovšetkým určený pre zobrazovanie obrazov na web. Formát podporuje obrazy v režime RGB, indexované farby, odtiene sivej a bitovú mapu bez alfa kanálov. Formát PNG zachováva priehľadnosť v režime RGB a stupne šedej. Obraz ukladáte do formát PNG pomocou hlavnej ponuky menu - ULOŽIŤ AKO a klikneme na tlačidlo ULOŽIŤ.


Formát PHOTOSHOP PDF
Jedná sa o univerzálny formát súborov prenosný medzi platformami a medzi aplikáciami. Súbory uložené v PDF zachovávajú písmo, vektorovú aj bitmapovou grafiku. Ukladáte v menu - ULOŽIŤ AKO a kliknete na formát Photoshop PDF.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)