Royalty Free licence

Príklady povoleného použitia RF licencií

RF licencie fotografií a videí sú určené pre komerčné i nekomerčné použitie. Povolené je použitie fotky pre propagáciu firiem, spoločností, produktov a služieb, pre reklamu, tlač na zákazku, pre vzdelávacie či osobné účely, ďalej na potlače, do kníh, časopisov, kalendárov i novín, vrátane elektronických produktov. Ďalšie informácie a obmedzenia nájdete v dojednaniach pre Licenčné ujednanie.

Príklady zakázaného použitia RF licencií

Zakázané je zobrazovať fotku alebo jej časť tak, aby vyznela ako propagácia politických, náboženských, ekonomických či iných hnutí a strán, je zakázané použiť fotku tak , aby bola osoba na nej akokoľvek urážaná a ďalej použiť fotku v akejkoľvek kompozícii, ktorá je hanlivá, obscénna alebo inak neslušná.

Jednoduchý prehľad pre orientáciu v licenciách

Zistite jednoducho, akú licenciu potrebujete na strane Základná x Rozšírená.

Čo je to Základná RF licencie?

Základné licencie je povolené použiť pre propagáciu firiem, spoločností, produktov a služieb, pre reklamu, tlač na zákazku, pre vzdelávacie či osobné účely. Ďalej na potlače, do kníh, časopisov, kalendárov i novín, obale výrobkov i elektronických produktov a to v prípade, že produkt je na distribúciu zdarma alebo fotografie na ňom hrá PODRUŽNÚ ROLI(pozri nižšie). Základné licencie majú názvy S, M, L, XL, V pre vektory, a pod základnú licenciu patrí aj videá s licenciami 240p, 480p, 720p, 1080p, 4K.

Čo je to Rozšírená RF licencia?

Rozšírené licencie je možné použiť pre komerčné využitie, teda pre produkty, ktoré sú určené na predaj, na výrobky ako sú knihy kalendára, potlače do kníh, kde fotografie hrá HLAVNÚ ROLI (pozri nižšie). Rozšírená licencia pre fotografie je označená X, vektory majú označenie rozšírené licencie XV.

Čo je PODRUŽNÁ ROLE?

Podružnú rolou sa rozumie úloha, kedy je fotografie či grafická práca vedľajšej súčasťou produktu, nepridáva a nestáva sa hlavnou súčasťou predaja. Do podružných rolí patrí napríklad fotky na obaloch výrobkov, titulná strana knihy, ilustračné obrázky v knihách, atď ...

Čo je HLAVNÁ ROLE?

Hlavnou rolou sa rozumie úloha, kedy je fotografie či grafická práca hlavnou súčasťou produktu a vďaka tomuto sa produkt predáva. Zjednodušene povedané, bez tejto fotografie či vektora by produkt nemal taký význam, alebo by bez neho nebol atraktívny. Do hlavných úloh spadajú napríklad fotky na potlač tričiek, hrnčekov, výroba a následný predaj kalendárov. Ale tiež knihy a časopisy určenej na predaj, v ktorých tvorí grafické práce viac ako 50% celkového objemu.

Smiem fotografie umiestňovať na sociálne siete?

Áno, môžete, ale iba pre ilustračné účely. Pre potvrdenie autorských práv autora odporúčame použiť copyright MenoAutora@Fotky&Foto

Pre osobné použitie

Pre osobné použitie Vám vždy stačí zakúpiť základnú licenciu S-XXL, prípadne vektorový obrázok. Tieto licencie je možné použiť napr. Pre tlač obrazu do kancelárie či do bytu, na vlastné webové stránky, atď. Licencia môžete využívať časovo neobmedzene a pre všetky Vaše osobné účely.

Pre propagáciu

Pre vlastnú propagáciu alebo propagáciu firmy, výrobkov a služieb je možné použiť základné licencie S-XXL alebo vektorový obrázok V. Fotografiu je možné použiť časovo neobmedzene. V prípade, že fotografie hrá PODRUŽNÚ ROLU (pozri vyššie), stačí Vám základné licencie. V prípade, že fotografie hrá HLAVNÚ ROLU(pozri vyššie), je potrebné zakúpiť rozšírenú licenciu X alebo vektor XV.

Pre grafiky, dizajnéry, agentúry

Ak tvoríte z fotografií produkt na zákazku pre jedného klienta, nemusíte vždy kupovať rozšírené licencie X, XV. Stačí použiť základné licencie S-XXL alebo vektor V, a to v prípade, ak ide o produkt, na ktorom bude hrať fotografie PODRUŽNÚ ROLU (pozri vyššie). Pokiaľ bude na produkte hrať fotografie HLAVNÚ ROLU (pozri vyššie), je potrebné zakúpiť rozšírenú licenciu. Rozhodovanie, akú licenciu potrebujete na aký produkt Vám uľahčia strana Základná x Rozšírená.
Ak chcete nakupovať fotografie mene svojich zákazníkov, využite našu službu s názvom Podúčty, ktoré Vám to značne zjednoduší. Čo te to služba podúčte sa dozviete tu. Zvážte aj nákup Predplatného či Ročného zľavového programu. Oplatí sa Vám a ušetríte.
Zvážte aj nákup rozšírených licencií fotografií X a vektorov XV. Výhodou rozšírené licencie je, že ju môžete použiť pre viac zákazníkov, na viac projektov. V takom prípade si kúpite rozšírenú licenciu Vy (grafik, agentúra, ...) a potom sa môže fotografie stať "zdrojom Vášho príjmu", môžete ju použiť pre neobmedzene svojich zákaziek a zákazníkov.

Pre nakladateľstvá

Pre knihy aj časopisy je možné použiť základné licencie S-XXL alebo vektorový obrázok V v prípade, že sa jedná o voľnú distribúciu alebo v prípade, že fotografie hrá PODRUŽNÚ ROLU (pozri vyššie). Pre produkty, kde fotografie hrá HLAVNÚ ROLU (pozri vyššie), je potrebné zakúpiť rozšírenú licenciu fotografií X alebo vektorov XV. Ak budete fotografiu používať pre viac projektov, alebo pre viac zákazníkov, zvážte nákup Rozšírené licencie. Ak kúpite rozšírenú licenciu, môžete ju použiť práve pre viac projektov aj zákazníkov neobmedzene v čase.
Mimo RF licencií ponúkame aj široký výber aktuálnych redakčných fotografií a fotiek celebrít - EP licencií (Editorial Photo). Vo vyhľadávaní vyberte typ licencie EP.
Zvážte aj nákup Predplatného či Ročného zľavového programu. Oplatí sa Vám a ušetríte.

Smiem použiť fotku na tvorbu loga spoločnosti alebo obchodné známky?

Ak budete vytvárať logo, ktoré nebude registrované ako obchodná značka alebo ochranná známka, môžete použiť akúkoľvek fotografiu a vektor z našej fotobanky. Ak chcete vytvorené logo registrovať ako obchodnú značku alebo ochrannú známku, môžete použiť len fotografie a vektory špeciálne pripravené tu: Ponuka loga, vektorov určených pre tvorbu loga

Zmeny licencovania platné od 6. 3. 2017

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)