Zmeny licencovania platné od 6. 3. 2017

Sociálne siete

ovo môžete pre ilustračné účely umiestňovať fotografie aj na Facebook a ďalšie sociálne siete. Pre potvrdenie autorských práv autora odporúčame použiť copyright MenoAutora@Fotky&Foto

Logo

Všetky Royalty fotografie (RF) môžete použiť aj pri tvorbe loga alebo obchodnej značky. Iba s obmedzením, že dané logo nie je možné registrovať ako obchodnú značku alebo ochrannú známku.

Reklamné produkty, produkty zadarmo

Ak vytvárate produkt, na ktorý používate fotografiu, ktorá hrá na produkte "hlavnú úlohu", je potrebné zakúpiť rozšírenú licenciu X aj v prípade, že sa jedná o produkt zdarma, alebo reklamný produkt. Vymedzenie "hlavné" a "vedľajšie" role fotografie na produkte a jednoduchý návod, kedy akú licenciu použiť nájdete v infocentre na strane Základná x Rozšírená.

Postúpenie licencie klientovi

Ak vytvárate grafiku na zákazku a kúpite základnú licenciu, môžete fotografiu predať jednému zo svojich klientov ako súčasť vytvorené grafické práce. Nie je ale možné klientovi postúpiť celú licenciu, aby mohol fotku ďalej akokoľvek používať. Ak chcete nakupovať licencie tak, aby ich mohli plne využívať aj Vaši klienti v ďalších svojich projektoch, využite možnosť našich podúčtov, v ktorých sťahujete licencie menom Vašich klientov. Viac informácií Viac informácií o Podúčtoch.

Maximálne rozlíšenie u digitálnych médií

Novo nie je maximálne obmedzenie rozlíšenie fotografie v digitálnych médiích dané konkrétnym číslom, ale nesmie presiahnuť rozlíšenie displeja predpokladaného zobrazovacieho zariadenia.

Všetky informácie o licencovaní a použití fotografiu nájdete v našom infocentre v rubrike RF licenciaeref.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)