Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát Spoločnosť Golden Empressa s.r.o. ako prevádzkovateľ fotobanky Fotky&Foto a jej webových stránok si je vedomá skutočnosti, že pri svojej činnosti spracováva informácie, ktoré majú v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, charakter osobných údajov. Prehlasuje, že si je vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavania všetkých zákonných a etických pravidiel súvisiacich s ich spracovaním, čo považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom. Ochrana dát našich zákazníkov je pre nás prioritou.

Fotky&Foto respektíve spoločnosť Golden Empressa s.r.o. pri svojej činnosti neposkytuje ani nepredáva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje a nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch, predovšetkým osobné údaje o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

Chráníme osobní údaje v souladu s nařízením EU (GDPR)

Společnost Golden Voyage s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů, že zpracovává Vaše osobní údaje pouze v souladu s platnými zákony ČR a platným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Za jakými účely uchováváme Vaše osobní údaje?

  • účely vycházející z plnění licenční smlouvy
  • vedení účetnictví
  • zákonná povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů
  • marketing - zasílání slev, promokódů a marketingových nabídek (pouze s Vaším výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat)

Jaké Vaše osobní údaje uchováváme?

Uchováváme pouze údaje nezbytné ke splnění fakturační povinnosti a ty, které jsou nezbytně třeba k plnění licenční smlouvy k produktům, které zakupujete. Neuchováváme ani nezpracováváme žádné citlivé údaje typu datum narození, rodné číslo, číslo dokladů, atd.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přenos informací mezi našimi servery a Vašim počítačem probíhají pouze pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS s platným bezpečnostním certifikátem. Veškeré používané technologie našeho hardware i software odpovídají standardům současné doby.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • Máte právo znát veškeré Vaše osobní údaje, které uchováváme. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a sdělíme Vám, jaké Vaše informace a za jakými účely shromažďujeme.
  • Máte právo na změnu a doplnění Vašich osobních údajů. Údaje můžete změnit nebo doplnit po přihlášení ve svém klientském účtu.
  • Máte právo na odebrání souhlasu pro konkrétní účel zpracování. Odebrat marketingový souhlas můžete z jakéhokoliv newsletteru nebo ze svého klientského účtu po přihlášení. Pro odebrání souhlasu k ostatním účelům zpracování nás prosíme kontaktujte.
  • Máte právo na to být kompletně zapomenut. Na Vaši telefonickou nebo e-mailovou žádost Vám umožníme "být zapomenut".
  • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady jsou platné od 19. 5. 2018 a nahrazují předchozí Zásady ochrany osobních údajů.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)