Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát Spoločnosť Golden Voyage s.r.o. ako prevádzkovateľ fotobanky Fotky&Foto a jej webových stránok si je vedomá skutočnosti, že pri svojej činnosti spracováva informácie, ktoré majú v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, charakter osobných údajov. Prehlasuje, že si je vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavania všetkých zákonných a etických pravidiel súvisiacich s ich spracovaním, čo považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom. Ochrana dát našich zákazníkov je pre nás prioritou.

Fotky&Foto respektíve spoločnosť Golden Voyage s.r.o. pri svojej činnosti neposkytuje ani nepredáva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje a nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch, predovšetkým osobné údaje o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)