STANDARDNÍ A ROŠÍŘENÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ FOTKY&FOTO

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva - licence (dále jen 'Licence') definuje vztah mezi fotobankou Fotky&Foto, jejímž provozovatelem je firma Golden Empressa s.r.o. (dále jen 'Fotky&Foto') a jakýmkoliv zákazníkem registrovaným na webových stránkách fotobanky Fotky&Foto (dále jen 'Zákazník'), kupujícím a stahujícím fotografii, ilustraci, vektor, video či jinou ilustrovanou nebo grafickou práci (dále jen 'Grafická práce') z webových stránek fotobanky Fotky&Foto.

Zákazník potvrzuje, že je svázán touto Licencí a souhlasí s tím, že tato Licence platí pro každý produkt zakoupený na fotobance Fotky&Foto a pro produkty stažené na fotobance Fotky&Foto zdarma.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem této Licence není prodej Grafické práce, ale pouze prodej licence (oprávnění) k použití Grafické práce. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Grafické práce, může však grafickou práci využívat dle podmínek uvedených dále v této smlouvě.

Fotky&Foto si vyhrazuje právo na změny, doplnění, opravy a úpravy této smlouvy kdykoliv, v oddělených částech i v celku, přičemž souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito změnami. Tyto změny jsou legitimní a účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud z nějakého důvodu nesouhlasíte s touto smlouvou a s jejími podmínkami, nemáte nárok využívat zdroje těchto webových stránek.

V souladu s podmínkami v tomto dokumentu vám Fotky&Foto uděluje nevýhradní, trvalou, celosvětovou, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci na užívání a upravování souboru neomezený počet krát zcela nebo zčásti při vytváření Grafické práce v rámci povoleného způsobu užití, ale neopravňuje vás k autorským právům souboru, anebo právům duševního vlastnictví. Veškerá autorská práva, anebo jiná práva duševního vlastnictví k souboru jsou vyhrazeny Fotky&Foto anebo přispěvateli souboru.
Všechny soubory na stránkách mohou být staženy v rámci Standardní a/nebo Rozšířené licence.

Pro výběr příslušné licence se řiďte těmito pravidly:
Je-li soubor používán k vytvoření Grafické práce, která není určena k prodeji ani k bezplatné distribuci, je vždy vhodná Standardní licence.
Je-li soubor používán k vytvoření Grafické práce k prodeji nebo k bezplatné distribuci:
    - pokud soubor hraje menší roli v Grafické práce, je vhodná Standardní licence.
    - pokud soubor hraje hlavní roli v Grafické práce, je vhodná Rozšířená licence.

Práce k dalšímu prodeji:
Grafická práce, která bude distribuována za účelem zvýšení obchodních příjmů (např. další prodej pro webové šablony, trička, knihy, kalendáře, atd.). Grafická práce vytvořená na základě žádosti klienta není považována za Grafickou práci pro další prodej. Pokud však distribuujete nebo máte v úmyslu distribuovat takový předmět ke zvýšení obchodních příjmů, je to považováno za Grafickou práci pro další prodej. Při práci na projektu vezměte prosím v úvahu konečné užití Grafické práce před stažením souboru, aby se určila příslušná licence k nákupu.

Grafická práce pro bezplatnou distribuci:
Grafická práce, která bude distribuována širokému publiku bez zvyšování jakýchkoliv komerčních příjmů (například bezplatné webové šablony, pohlednice, letáky, atd.).

2. DEFINICE "PODRUŽNÉ ROLE" A "HLAVNÍ ROLE" SOUBORU V GRAFICKÉ PRÁCI

Role, kterou hraje soubor v Grafické práci, je určena hodnotou, kterou soubor přidává Grafické práci a do jaké míry soubor ovlivňuje rozhodnutí zákazníka zvolit právě tuto Grafickou práci, a to zejména u podobných Grafických prací.

Hlavní role:
Soubor se považuje za hlavní roli v Grafické práci, pokud je primární, definovanou nebo důležitou součástí Grafické práce, pokud zvyšuje vnitřní hodnotu Grafické práce, nebo ovlivňuje preference zákazníka pro tuto konkrétní Grafickou práci.

Podružná role:
Soubor se považuje za podružnou roli v Grafické práci, pokud je vedlejší součástí Grafické práce, nepřidává jí signifikantní hodnotu a nemá vliv na preference zákazníka pro tuto Grafickou práci.

3. STANDARDNÍ LICENCE

Standardní licence umožňuje použít stažený soubor pro vytvoření všeho druhů zboží (s výjimkou Grafických prací za účelem dalšího prodeje nebo Grafických prací k volné distribuci, kde hraje soubor hlavní roli v Grafické práci a je pro ní přidanou hodnotou).
Množství návštěvníků webových stránekNeomezeno
Množství kopií nebo zobrazeníDo 500,000
Množství kopií nebo zobrazení v elektronickém použitíNeomezené
Maximální povolená velikost (rozlišení) nemodifikovaného souboru v elektronickém použití (rozlišení by nemělo být vyšší než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení).Neomezeno
Tvorba všech druhů předmětů (kromě Graických prací k dalšímu prodeji a Grafický prací k volné distribuci, kde hraje soubor hlavní roli v Grafické práci a je pro ní přidanou hodnotou)Povoleno
Tvorba Grafických prací za účelem dalšího prodeje nebo Grafických prací k volné distribuci, kde soubor hraje v Grafické práci podružnou roliPovoleno
Tvorba Grafických prací za účelem dalšího prodeje nebo Grafických prací k volné distribuci, kde soubor hraje v Grafické práci hlavní roli a je pro ní přidanou hodnotouZakázáno


Příklady povoleného užití:
Digitální užití: stránky; reklamní bannery; spořiče obrazovek; tapety; software (pro PC a mobilní zařízení); e-pohlednice; emaily; e-knihy; prezentace (PowerPoint, Flash, atd); filmy, videa a televizní reklamy; neoficiální loga; osobní použití; atd.
Tištěné užití: inzeráty v novinách a časopisech; tištěné reklamní materiály; obaly a ilustrace knih, noviny, časopisy; vizitky; letáky; plakáty; CD/DVD obaly, etikety a obalový materiál; papírnictví: šanony, zápisníky, pera, tužky a nálepky; přívěsky; kalendáře; hrnky a skleničky; podložky pod myš; trička, oděvy; osobní nekomerční použití; atd.

4. ROZŠÍŘENÁ LICENCE

Rozšířená licence zahrnuje všechna povolená použití v rámci Standardní licence, Nemá žádná omezení na počet kopií, tisků nebo zobrazení a umožňuje použít stažený soubor pro vytvoření Grafické práce za účelem dalšího prodeje či Grafické práce k bezplatné distribuci, kde soubor hraje hlavní roli a je zde přidanou hodnotou.
Množství návštěvníků webových stránekNeomezeno
Množství kopií nebo zobrazeníNeomezeno
Množství kopií nebo zobrazení v elektronickém použitíNeomezeno
Maximální povolená velikost (rozlišení) nemodifikovaného souboru v elektronickém použití (rozlišení by nemělo být vyšší než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení).Neomezeno
Tvorba Grafických prací za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v Grafické práci podružnou roliPovoleno
Tvorba Grafických prací za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v Grafické práci hlavní roli a je pro ní přidanou hodnotouPovoleno


Příklady povoleného užití:
Digitální užití: stránky; webové šablony; reklamní bannery; spořiče obrazovek; tapety; software (pro PC a mobilní zařízení); e-pohlednice; emaily; e-knihy; prezentace, prezentační šablony (PowerPoint, Flash, atd.); šablony dokumentů; jakékoliv jiné šablony; filmy, videa a televizní reklamy; neoficiální loga; Grafické práce určené k dalšímu prodeji a bezplatné distribuci; osobní nekomerční i komerční použití; atd.
Tištěné užití: inzeráty v novinách a časopisech; tištěné reklamní materiály; obaly a ilustrace knih, noviny, časopisy; knihy skládající se zcela nebo převážně z ilustrací; vizitky; letáky; plakáty; CD/DVD obaly, etikety a obalový materiál; papírnictví: šanony, zápisníky, pera, tužky a nálepky; přívěsky; kalendáře; hrnky a skleničky; podložky pod myš; trička, oděvy; Grafické práce pro další prodej či distribuci; osobní nekomerční i komerční použití; atd.

5. EDITORIAL PHOTO LICENCE

Soubory licencí označené jako "EP" - EDITORIAL PHOTO se prodávají pod omezenou standardní licencí a pro komerční užití nebo pro reklamu jsou zakázány. Tyto soubory mohou obsahovat obrázky lidí bez smlouvy s modely, soukromé vlastnictví, známé ochranné známky a další chráněné prvky, pro které mohou být vyžadovány zvláštní povolení v komerčním využití a v reklamě.
Při použití takového souboru musíte vynaložit dostatečné úsilí k uvedení kreditu vlastníka autorských práv (přispěvatele Fotky&Foto) a Fotky&Foto a přidat odkaz na www.Fotky-Foto.cz (v případě potřeby). Poznámka k autorským právům musí obsahovat následující: "[Jméno či přezdívku přispěvatele (autor)] /Fotky&Foto".

Příklady povoleného použití: Vydavatelství: noviny, časopisy, atd.; články a publikace na blozích a webových stránkách, články v encyklopediích, příručky, nekomerční použití spojená s významnými událostmi; nekomerční prezentace, TV programy; dokumentární filmy; zprávy; osobní použití.

Příklady zakázaného užití:
Jakékoliv komerční účely; reklama; ochranné známky či produkty propagace; atd.

6. ZÁKAZ POUŽITÍ SOUBORŮ

NESMÍTE:
- Poskytovat k dispozici ke stažení na sdíleném disku zdarma služby, software nebo webové stránky za účelem výměny, přenosu nebo distribuce souborů;
- Přenášet, prodávat, sublicencovat, pronajímat, darovat nebo jinak převést soubor či práva k němu třetím osobám;
- Vytvořit podmínky, za nichž může být soubor získaný z výrobku;
- Povolit třetím osobám přístup k souboru pro další použití;
- Používat neupravený soubor v e-formátu s rozlišením větším než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení;
- Použít soubor označený "Pouze pro editorial použití" pro komerční účely;
- Použít soubor k vytvoření oficiálního loga, názvu společnosti, nebo obchodní značky;
- Použít soubor způsobem, který porušuje práva duševního vlastnictví souboru nebo obchodní značku třetí osoby, nebo který by vedl ke stížnosti na klamavou reklamu či nekalou soutěž;
- Použít soubor pro SPAM korespondenci;
- Použít soubor způsobem, který konkuruje obchodu Fotky&Foto;
- Zobrazovat, užívat nebo zveřejnit soubor způsobem, který by vedl k závěru, že model v souboru schvaluje či se ztotožňuje s Grafickou prací nebo službou jakéhokoli podniku či obchodní značky;
- Ukázat osobu zobrazenou v souboru v citlivé situaci, která by mohla být považována za urážlivou či nelichotivou pro tuto osobu (např související s mentálními a tělesnými deficity, sexuálními či sexuálně implikovanými aktivitami či zálibami, trestnou činností, fyzickým či duševním zneužitím nebo nemocí);
- Použít soubor pro pornografické, nezákonné nebo nemorální účely;
- Použít soubor v předmětech nebo výrobcích, které by mohly ztrapnit nebo ponížit osobu či model v souboru;
- Použít soubor pro reklamu či propagaci tabákových nebo alkoholických výrobků;
- Zobrazení, použití nebo umístění souboru takovým způsobem, který by vedl k závěru, že model v souboru schvaluje či neschvaluje jakékoliv politické strany, politiku, kandidáty nebo zvolené vedoucí pracovníky.
- Jakékoliv zakázané použití souboru se považuje za porušení autorských práv. Vy jste odpovědní za všechny škody způsobené porušením autorských práv, včetně případných nároků třetích stran. Fotky&Foto si také vyhrazuje právo odvolat svou licenci libovolnému souboru, který jste použili způsobem považovaným za porušení autorských práv.

7. OMEZENÍ POUŽITÍ

Standardní a rozšířené licence jsou licence jednotlivé a nepřenosné. Jednotlivá nepřenosná licence autorizuje pouze jednu (1) osobu (uživatele) ke stažení a použití souborů. Máte však možnost převést materiály nebo odvozená díla, která obsahují tyto soubory, třetím stranám pro reprodukci v rámci povoleného použití za předpokladu, že tito neobdrží žádná další práva k souborům a nezískají přístup k souborům nebo je neextrahují z materiálů, které jste jim poskytli. Současné používání stejného účtu na webových stránkách více uživateli je zakázáno. Každý uživatel, který chce mít přístup k webovým stránkám, musí mít svůj vlastní účet. Webové stránky nabízí speciální plány pro firemní použití a vícenásobný přístup uživatelů. Kontaktujte prosím naši službu podpory ohledně podrobností, nebo navštivte rubriku ‘Podúčty’v našem infocentru.

8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Vaše práva na soubor jsou předmětem této smlouvy a vy vstupujete do této smlouvy po stažení libovolného souboru. Máte právo používat stažený soubor za předpokladu, že na vašem účtu neexistují žádné platby po lhůtě splatnosti, odmítnuté platby nebo vrácené platby kreditní kartou či PayPal. Pokud je na vašem účtu platba po splatnosti, ztratíte právo používat stažený soubor do zaplacení zůstatku v plné výši a vy musíte přestat používat soubor nebo jakékoli odvozené dílo a vynaložit veškeré potřebné úsilí k zastavení používání, dokud nebude zůstatek splacen v plné výši. Kromě toho ja vaší povinností uhradit Fotky&Foto všechny náklady (včetně poplatků za právní zastoupení) vzniklé při prodlení. Fotky&Foto si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit libovolnou licenci udělenou touto smlouvou nebo vyměnit jakýkoli soubor za podobný/alternativní z jakéhokoliv důvodu.

9. NEZÁVISLÝ AUDIT

Fotky&Foto si vyhrazuje právo kontrolovat použití souboru k ověření shody s touto smlouvou. Vaší povinností je poskytnout všechny příslušné dokumenty pro toto ověření. Každý takový audit se provádí na náklady Fotky&Foto, kromě případu, kdy tento audit odhalí vaše prodlení k platbě. V takovém případě platíte prodlení v plné výši společně s úrokovými náklady vzniklé v období auditu.

10. ZÁRUKY A NÁHRADY ŠKODY

Fotky&Foto ručí a garantuje, že nahraný soubor použitý plně v souladu s touto smlouvou neporušuje žádná autorská práva, morální, a práva duševního vlastnictví, obchodní značky, ani žádná práva třetích osob na ochranu soukromí či publicity.
Na soubory označené "Pouze pro editorial užití" neposkytuje Fotky&Foto žádnou záruku ani garanci, pokud jde o využití lidí, obchodních značek, log, uměleckých děl nebo architektury zobrazených v těchto souborech. Navzdory skutečnosti, že Fotky&Foto činí veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila přesné popisy souborů označené "Pouze pro editorial užití", nemůže Fotky&Foto zaručit přesnost těchto informací.
Jste zodpovědní za použití souboru a získání příslušných licencí pro jeho použití. Nahráním souborů na web přispěvatelé (autoři) ručí Fotky&Foto, že k nim mají všechna potřebná autorská práva. Fotky&Foto je zplnomocněným zástupcem, který distribuuje a licencuje soubory nahrané přispěvatelí.
Soubory na těchto stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoli záruky. Vy přebíráte veškerá rizika spojená s kvalitou a použitím souboru. Fotky&Foto nenese odpovědnost za případné škody, náklady a ztráty vzniklé v důsledku vašeho použití souboru.
Souhlasíte s oproštěním Fotky&Foto, jeho úředníků, zaměstnanců, akcionářů, ředitelů, manažerů, členů a přispěvatelů z jakékoliv odpovědnosti vyplývající z vašeho použití souboru nebo povoleného odvozeného díla. Dále souhlasíte s tím, že vyrovnáte Fotky&Foto veškeré náklady a výdaje, které Fotky&Foto vzniknou při prosazování podmínek této smlouvy.
Celková maximální úhrnná povinnost Fotky&Foto pro všechny pojistné události je limitována na pět tisíc amerických dolarů (USD $5.000).

11. OSTATNÍ

Ručíte a garantujete, že máte plné právo a moc uzavřít tuto smlouvu. Pokud nemáte takové právo a moc, bude všechna vaše činnost na stránkách považována za porušení této smlouvy.
Platnost, výklad a prosazování této smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této smlouvy a související záležitosti se řídí vnitřními zákony státu Česká republika (bez ohledu na volbu právní doktríny). Jakýkoliv právní úkon nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a prosazování této smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této smlouvy a související záležitosti, musí být podány výlučně soudu, který se nachází v České republice. Všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a upuštěním od námitek k vhodnosti či pohodlí těchto míst. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se netýká ani jinak neovlivňuje tuto smlouvu.
Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a Fotky&Foto s ohledem na předmět této smlouvy. Zřeknutí se, souhlas, úprava či změna podmínek této smlouvy zavazuje Fotky&Foto pouze v písemné formě podepsané Fotky&Foto. Uzavřením této smlouvy se vzdáváte podmínek stanovených v jakémkoliv jiném dokumentu, který je navíc, nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy. Všechny tyto podmínky jsou považovány Fotky&Foto za významné změny této smlouvy a jsou zamítnuty. Pokud provedete s Fotky&Foto samostatnou smlouvu uzavřenou mokrým razítkem, má Fotky&Foto právo změnit seznam povolených a zakázaných způsobů použití souboru. Jakékoliv takové změny budou popsány a zaznamenány v pozměněné smlouvě, avšak tyto změny nebudou uvedeny ve společné smlouvě zveřejněné na internetových stránkách.
Pokud zahájí Fotky&Foto jakoukoliv akci nebo řízení proti vám k prosazení či interpretaci této smlouvy, nenese Fotky&Foto odpovědnost za jakékoli poplatky, výdaje a platby za právní zastoupení (včetně všech souvisejících nákladů a výdajů) vzniklé v souvislosti s takovými žalobami a ve spojení s vynucováním jakéhokoliv rozhodnutí či příkazu tím získaného.
Tato smlouva a práva a povinnosti této smlouvy nesmí být vámi přidělena, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Fotky&Foto, a jakékoliv neoprávněné přidělení nebo převod bude stíhán.
Tato smlouva a všechny související dokumenty jsou psané v češtině. Každý překlad této smlouvy nebo jakákoliv verze v jiném jazyce než v češtině, je určena pouze pro pohodlí čtenáře. V případě rozporu mezi českou verzí a jinou verzí má česká verze přednost.
Titulky a nadpisy obsažené v této smlouvě jsou uvedeny pro orientaci a pohodlí a nejsou brány v potaz při výkladu nebo vysvětlení této smlouvy.
Stažením souboru berete na vědomí, že jste si přečetli tuto smlouvu a souhlasíte s dalšími dokumenty, kterými se řídí činnost těchto stránek a využívání souborů.
Faktury od Fotky&Foto nebo přidružených a dceřiných subjektů, které jednají podle zákona jako držitelé licencí, mohou být splatné v závislosti na vaší fakturační adrese (uvedené v uživatelském profilu), IP-adrese a jiných podobných kritériích. Uzavřením této smlouvy potvrzujete, že informace, které jste poskytli k určení země vašeho bydliště či registrace jsou úplné, pravdivé a přesné.

12. RŮZNÉ

Tato Licence platí a je konstruována v souladu se zákony státu České republiky, což je sidlo a jurisdikce dodavatele, bez ohledu na jakýkoli konflikt zákonů. Jakákoli právní akce, pře, či proces vznikající existencí této Licence bude projednáván se státními soudními orgány státu České republiky, a Zákazník i Fotky&Foto se soudu musí podřídit a respektovat jeho rozhodnutí.

Vztah mezi Zákazníkem a Fotky&Foto v souladu s touto Licencí je vztah dvou nezávislých stran. Pro ujasnění: strany nejsou spojené podniky, partneři, ani zaměstnanec a zaměstnavatel. Žádná strana nesmí druhou k ničemu nutit.

Zákazník souhlasí, že je odpovědný za používání, prodej a povinnosti předepsané řídicí autoritou v soudnictví v souvislosti s touto Licencí.

Kromě práv týkajících se ochranných známek, budou všechna práva a licence udělené společností Fotky&Foto v rámci této Dohody splňovat podmínky autorského zákona České republiky, týkající se práva o duševním vlastnictví.

Fotky&Foto má právo, v náležité diskrétnosti, si vyhradit část nebo všechna práva či povinnosti daná touto Licencí. Zákazník nemá žádné právo si vyhradit práva či povinnosti dané touto Licencí.

Tato Licence vstoupí v platnost, aby vázala fotobanku Fotky&Foto a Zákazníka a jejich zástupce. Nic v této Licenci nevzniklo k užitku kohokoli jiného než fotobanky Fotky&Foto a Zákazníka.

V případě, že tato Licence obsahuje nějakou neplatnou skutečnost, vše ostatní v této licenci zůstává platné. Nadpisy odstavců nijak nemění nebo neovlivňují obsah a význam této licence.

UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POCHOPILI TUTO SMLOUVU A MĚLI MOŽNOST VYHLEDAT NEZÁVISLÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PŘED PODEPSÁNÍM TÉTO SMLOUVY A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY SI FOTKY&FOTO VYHRAZUJE PRÁVO (BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ) POZASTAVIT VÁŠ ÚČET A ZRUŠIT LICENCI NA STAŽENÉ SOUBORY.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI O TOM, JAKOU ZVOLIT PRO VYBRANÝ SOUBOR LICENCI, KONTAKTUJTE PROSÍM SLUŽBU PODPORY PRO OBJASNĚNÍ, JEŠTĚ NEŽ STÁHNETE JAKÝKOLIV SOUBOR.